Både i och utanför jordbruket kan det gamla uttrycket ”samla i ladorna” syfta på alla möjliga sätt att rusta sig inför tuffa perioder. Vilka förberedelser passar bäst för dig? (Foto: Priscilla Du Preez Unsplash.com)

Så måste jordbrukaren ”samla i ladorna”

Det katastrofala skörden förra året blev en svidande påminnelse om vad alla bönder i grunden förstås redan visste. En stabil ekonomisk grund, med betryggande reserv, måste vara en självklar del av företagandet i en så riskexponerad verksamhet.

Sund ekonomi kan se ut på mängder av olika sätt. För jordbrukare handlar det ju tyvärr sällan om stora intäkter, så när det hela ska gå ihop måste blicken vändas mot noggrann dimensionering av delverksamheterna, välgrundade investeringar, och förstås ständiga kostnadsöverväganden. Tekniska framsteg har bidragit till kraftigt ökad produktivitet i jordbruket, vilket trots allt hjälpt många framsynta bönder att kunna driva sina jordbruk vidare under anständiga levnadsvillkor. Och så handlar det om reserverna.

Inte bara en liknelse

På 1800-talet var jordbruket självklar vardag för de flesta svenskar, och det speglar av sig i vårt språk. Att bereda sig för oväntade händelser är att ”samla i ladorna”. I jordbruket fortsätter det att vara en nödvändighet, även ordagrant. 40 procent av Sveriges spannmål går till foder, dubbelt så mycket som till svenska livsmedel, så den felslagna spannmålsskörden fick stor negativ effekt i form av foderbrist. Då visade sig värdet av alla reserver som fanns att tillgå. Ofta just i ladan.

Som språklig liknelse kan ladusamlandet motsvara att man sparar pengar i någon tillgång som inte är jordbruksberoende – till större eller mindre risk och avkastning – eller rent av bara som kontanter på ett bankkonto. Att spara i exempelvis ett axplock av aktier (eller en motsvarande aktieindexfond med låg avgift) kan verka riskabelt, för börsen kan ju gå ner. Men din största risk kommer nog alltid att ligga i din exponering mot hur din egen gård går. Så sammantaget är det stor chans att aktieportföljen hjälper dig att få bättre balans i ekonomin, och bli en växande tillgång på sikt.

Fortsätt investera klokt

Jordbrukare är vana vid att göra genomtänkta investeringar i sin verksamhet, för att nå högre produktivitet. Också dessa kan ses som reserver inför framtiden. Med ett väl uppdaterat och underhållet maskineri i grunden blir det lättare att skolka från planerade investeringar och kostnader under exceptionella krisår som 2018, och på så vis spara på kontanterna då. Visst, ofta är det lönsamt att nöta på utrustning tills den är helt slut, men då behövs också någon kontant buffert, till exempel vetskapen om var det skulle gå att få en kredit.

Ytterligare en form av trygghet ligger i att kombinera jordbruksverksamheten med någon sorts närliggande affär. Gårdsbutiker och husrum för turister är ett sätt. Uthyrning av maskiner ett annat sätt, och övergång till deltidsjordbruk vid sidan av jobb i andra yrken kan vara ett tredje.

Allt behöver övervägas

Här handlar det dock sällan om snabba enkla lösningar. Statistiken över jordbrukshushållens inkomster visar inte tydligt att man skulle få det generellt bättre genom att sköta jordbruket på deltid, utan det beror helt på omständigheterna. Dessutom är jordbruket i dag en så mångsidig och kunskapskrävande verksamhet att det kan vara svårt att hinna ta till sig framstegen inom en allt för snål tidsram. Just din egen kunskap kan det också vara väl värt att investera i, i pengar eller i tid.

Kontant sparande, alternativa tillgångar, externa anställningar, kloka investeringar i verksamheten, nya kunskaper, eller kanske amortering på lån du har i verksamheten? Bara du kan veta vilket som är bästa sättet för just dig att samla i dina bildliga lador. I vissa lägen krävs ändå den där extra kontantreserven – och då vill vi från Bondelånets sida att du ska veta att vi står redo för dig med möjligheten till en kredit.

Nyheter

Torkan 2018 kan tynga lönsamheten i flera år

Att skjuta upp investeringar för att behålla pengar kortsiktigt tycks ha varit ett av de vanligaste sätten för jordbrukare att parera för förra årets dåliga skördar.

Fortsatt ständigt tufft att driva jordbruk

Än finns ingen färdigbakad statistik över hur missväxten 2018 bidrog till utslagning av svenska jordbruk. Men en sak är säker: jordbrukare fortsätter att möta en ständig utmaning – och hittills fortsätter antalet yrkesverksamma att bara minska.

Så måste jordbrukaren ”samla i ladorna”

Det katastrofala skörden förra året blev en svidande påminnelse om vad alla bönder i grunden förstås redan visste. En stabil ekonomisk grund, med betryggande reserv, måste vara en självklar del av företagandet i en så riskexponerad verksamhet.

Böndernas innovation 
ska skydda mot nya krisår

Den katastrofalt dåliga skörden 2018 blev en varningsklocka. Men nu läggs stor vikt vid beredskapen inför fortsatta klimatförändringar, och det råder gott hopp – inte minst tack vare initiativförmågan som jordbrukare visade upp.