Jordbruksverket har enligt medieuppgifter fått flera kravfakturor, inklusive förseningsavgifter, från missnöjda lantbrukare som väntat på stödet i månader. I vissa fall år, beroende på typ av stöd. (Foto: Noah Buscher / Unsplash.com)

Krisstödet dröjer – men hoppet inte ute

Besvikna bönder fakturerar nu Jordbruksverket på grund av det försenade krisstödet efter fjolårets extremtorka. Är du drabbad? Bondelånet hjälper dig.

Ekonomiskt trängda lantbrukare har som bekant utlovats stödpengar efter förra sommarens historiska torka.

Dess värre går administrationen långsamt hos Jordbruksverket, som sköter utbetalningarna.

Det har fått bönderna att ta saken i egna händer. Jordbruksverket har enligt medieuppgifter fått flera kravfakturor, inklusive förseningsavgifter, från missnöjda lantbrukare som väntat på stödet i månader. I vissa fall år, beroende på typ av stöd.

Men myndigheten slår ifrån sig och hävdar att inget betalningsansvar finns då EU-kommissionens regler anses vara uppfyllda.

Det är förstås en klen tröst för lantbrukarna som fått sina grödor förstörda efter den värsta torkan i modern tid.

För bönderna är det heller inte lönt att stämma Jordbruksverket och inleda en civilrättslig process. Notan för motpartens rättegångskostnader riskerar att bli skyhög för den som förlorar målet.

Eftersom pengarna kommer från EU är det sannolikt även svårt för bönderna att driva in pengarna från Jordbruksverket med hjälp av Kronofogden.

Som ni ser blir det ett moment 22, en återvändsgränd, för de ekonomiskt utsatta lantbrukarna. Möjligen skulle pressen öka på Jordbruksverket om fler bönder skickade sina fakturor dit.

Nyheter

Torkan 2018 kan tynga lönsamheten i flera år

Att skjuta upp investeringar för att behålla pengar kortsiktigt tycks ha varit ett av de vanligaste sätten för jordbrukare att parera för förra årets dåliga skördar.

Fortsatt ständigt tufft att driva jordbruk

Än finns ingen färdigbakad statistik över hur missväxten 2018 bidrog till utslagning av svenska jordbruk. Men en sak är säker: jordbrukare fortsätter att möta en ständig utmaning – och hittills fortsätter antalet yrkesverksamma att bara minska.

Så måste jordbrukaren ”samla i ladorna”

Det katastrofala skörden förra året blev en svidande påminnelse om vad alla bönder i grunden förstås redan visste. En stabil ekonomisk grund, med betryggande reserv, måste vara en självklar del av företagandet i en så riskexponerad verksamhet.

Böndernas innovation 
ska skydda mot nya krisår

Den katastrofalt dåliga skörden 2018 blev en varningsklocka. Men nu läggs stor vikt vid beredskapen inför fortsatta klimatförändringar, och det råder gott hopp – inte minst tack vare initiativförmågan som jordbrukare visade upp.