En svensk minister har nyligen besökt Jordbruksverket och kommenterade senare situationen. Läget är oacceptabelt, uttryckte statsrådet i ett skriftligt uttalande. (Foto: Agence Producteurs Locaux Damien Kühn / Unsplash.com)

Inte småpotatis – stöd för 250 miljoner saknas

Så mycket pengar väntar lantbrukarna fortfarande på att få från Jordbruksverket.

Summan, cirka 250 miljoner kronor, cirkulerar i medier och samtidigt som desperationen sprider sig bland drabbade bönder bestrider Jordbruksverket alla kravfakturor som kommer in.

Myndigheten har inte befogenhet, heter det, att betala förseningsavgifter till lantbrukare som inte fått sitt krisstöd i tid.

En svensk minister har nyligen besökt Jordbruksverket och kommenterade senare situationen. Läget är oacceptabelt, uttryckte statsrådet i ett skriftligt uttalande, och krävde snabbare handläggningstider hos myndigheten.

Jordbruksverket beklagar det inträffade, vilket föga hjälper de utsatta bönderna, som även är bakbundna att försöka dra myndigheten inför rätta då en sådan process kan bli oerhört kostsam för enskilda lantbrukare.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, uppges dock förbereda ett pilotmål i domstol om sena utbetalningar av krisstödet. Men även där är Jordbruksverket inställning att bestrida alla krav , enligt medieuppgifter.

Läget är med andra ord prekärt och i rådande stund kan vi på Uppland Kredit i alla fall försäkra er om att hos oss är ni som är lantbrukare inte bortglömda.

Nyheter

Torkan 2018 kan tynga lönsamheten i flera år

Att skjuta upp investeringar för att behålla pengar kortsiktigt tycks ha varit ett av de vanligaste sätten för jordbrukare att parera för förra årets dåliga skördar.

Fortsatt ständigt tufft att driva jordbruk

Än finns ingen färdigbakad statistik över hur missväxten 2018 bidrog till utslagning av svenska jordbruk. Men en sak är säker: jordbrukare fortsätter att möta en ständig utmaning – och hittills fortsätter antalet yrkesverksamma att bara minska.

Så måste jordbrukaren ”samla i ladorna”

Det katastrofala skörden förra året blev en svidande påminnelse om vad alla bönder i grunden förstås redan visste. En stabil ekonomisk grund, med betryggande reserv, måste vara en självklar del av företagandet i en så riskexponerad verksamhet.

Böndernas innovation 
ska skydda mot nya krisår

Den katastrofalt dåliga skörden 2018 blev en varningsklocka. Men nu läggs stor vikt vid beredskapen inför fortsatta klimatförändringar, och det råder gott hopp – inte minst tack vare initiativförmågan som jordbrukare visade upp.