(Foto: Bec Ritchie Unsplash.com)

Glädjebesked inför årets skördar

Efter fjolårets katastrofala utfall, det sämsta på 60 år, ser årets skördeperiod ut att komma som en stor lättnad för många jordbrukare. Volymökningen mot i fjol kan bli hela 75 procent, förutspår Lantmännen.

Årets svenska skördearbete har dragit i gång relativt tidigt i södra Sverige, efter stor höstsådd av vete och råg. Än ska miljontals ton bärgas, ända in i oktober, innan året går att utvärdera.

Men sedan ett par veckor har arbetet påbörjats söderifrån och hittills ser utfallet ut att vara i linje med Lantmännens positiva prognos som publicerades i mitten av juli.

I den prognosen förutsågs att årets samlade skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd – där spannmålen utgör den dominerande volymen – kommer att uppgå till 6,3 miljoner ton.

Det blir i så fall 75 procent mer än förra årets svaga 3,6 miljoner ton. Då uppkom brist som tvingade Sverige att importera spannmål. Resultatet i år väntas återupprätta Sverige som exportnation – värdefullt för att upparbetade kundrelationer utomlands ska kunna upprätthållas.

Överlag har Sverige sluppit värmerekord i år, och värdefulla regn bland annat i maj har hjälpt till att i någon mån återställa ett risigt grundvattenläge. Juli var dock torrt, inte minst i Norrland.

För svenska bönder ledde extremvädret enligt beräkningar till att 75 procent av nettoinkomsten gick förlorad förra året.

För att om möjligt bromsa en sådan utveckling vill vi på Uppland Kredit göra en insats. Med Bondelånet, som vänder sig till små och medelstora jordbruk, får mindre lantbrukarna en ny chans. 
”Bondelånet är till för att hjälpa de lantbrukare som med anledning av fjolårets svåra år fortfarande har likviditetsproblem eller som av andra anledningar fortsatt kan behöva hjälp”, förklarar Victor Torstensson, vd för Uppland Kredit.

Nyheter

Torkan 2018 kan tynga lönsamheten i flera år

Att skjuta upp investeringar för att behålla pengar kortsiktigt tycks ha varit ett av de vanligaste sätten för jordbrukare att parera för förra årets dåliga skördar.

Fortsatt ständigt tufft att driva jordbruk

Än finns ingen färdigbakad statistik över hur missväxten 2018 bidrog till utslagning av svenska jordbruk. Men en sak är säker: jordbrukare fortsätter att möta en ständig utmaning – och hittills fortsätter antalet yrkesverksamma att bara minska.

Så måste jordbrukaren ”samla i ladorna”

Det katastrofala skörden förra året blev en svidande påminnelse om vad alla bönder i grunden förstås redan visste. En stabil ekonomisk grund, med betryggande reserv, måste vara en självklar del av företagandet i en så riskexponerad verksamhet.

Böndernas innovation 
ska skydda mot nya krisår

Den katastrofalt dåliga skörden 2018 blev en varningsklocka. Men nu läggs stor vikt vid beredskapen inför fortsatta klimatförändringar, och det råder gott hopp – inte minst tack vare initiativförmågan som jordbrukare visade upp.