Vart tionde jobb på de svenska heltidsjordbruken försvann under de nio åren mellan 2007 och 2016. (Foto: Jesse Orico Unsplash.com)

Fortsatt ständigt tufft att driva jordbruk

Än finns ingen färdigbakad statistik över hur missväxten 2018 bidrog till utslagning av svenska jordbruk. Men en sak är säker: jordbrukare fortsätter att möta en ständig utmaning – och hittills fortsätter antalet yrkesverksamma att bara minska.

Vart tionde jobb på de svenska heltidsjordbruken försvann under de nio åren mellan 2007 och 2016, visar den senast färdigställda officiella statistiken i ämnet. Antalet årsverken för stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk minskade från 33.300 till 30.000 under perioden. Och följdfrågan, som ännu saknar klart svar, blir förstås ifall förra årets dåliga skörd har inneburit ännu snabbare utslagning av bönder.

17 procent färre heltidsjordbruk

Om man i stället ser till antalet jordbruksföretag så minskar de ännu snabbare. Heltidsjordbruken blev hela 17 procent färre under den betraktade nioårsperioden, och 2016 landade antalet på 15.479. I genomsnitt omfattar varje heltidsjordbruk följaktligen ganska precis två stadigt sysselsatta personer. Att jordbruken blir färre följer av snabb omstrukturering, där små jordbruksägor slås samman till större och större.

Hur mycket tjänar då jordbrukarhushållen?

Senaste siffrorna för det är från 2017, och det genomsnittliga heltidsjordbrukarhushållet tjänade då 433 000 kronor. Måttet avser hushållsinkomsten efter transfereringar. Tillräckligt för att leva ett rikt liv på, känner säkert många jordbrukare som älskar sina jobb. Men tilltänkta efterträdare måste ställa det i relation till de ofta högre löner som de har att vänta sig med andra karriärer.

På de senaste åren i statistiken går det också att se att jordbrukarna i snitt blir äldre. Med stor sannolikhet kan det bero på att den yngre generationen har blivit mindre benägen att ta över.

Mycket jobb görs av deltidare?

Jordbruket har många skepnader – från jättegårdar som drivs industriellt, till många små heltidsfamiljejordbruk och vidare till deltidsjordbruk som sköts vid sidan av andra anställningar. Av allt arbete som utförs på jordbruken sker runt 40 procent i deltidsjordbruken, så de är en viktig del av branschen.

Ändå kanske heltidsjordbrukarna är viktigast att ha i fokus när det gäller graden av utsatthet för kriser – eftersom de saknar stabila anställningar att luta sig mot i övrigt.

Nyheter

Torkan 2018 kan tynga lönsamheten i flera år

Att skjuta upp investeringar för att behålla pengar kortsiktigt tycks ha varit ett av de vanligaste sätten för jordbrukare att parera för förra årets dåliga skördar.

Fortsatt ständigt tufft att driva jordbruk

Än finns ingen färdigbakad statistik över hur missväxten 2018 bidrog till utslagning av svenska jordbruk. Men en sak är säker: jordbrukare fortsätter att möta en ständig utmaning – och hittills fortsätter antalet yrkesverksamma att bara minska.

Så måste jordbrukaren ”samla i ladorna”

Det katastrofala skörden förra året blev en svidande påminnelse om vad alla bönder i grunden förstås redan visste. En stabil ekonomisk grund, med betryggande reserv, måste vara en självklar del av företagandet i en så riskexponerad verksamhet.

Böndernas innovation 
ska skydda mot nya krisår

Den katastrofalt dåliga skörden 2018 blev en varningsklocka. Men nu läggs stor vikt vid beredskapen inför fortsatta klimatförändringar, och det råder gott hopp – inte minst tack vare initiativförmågan som jordbrukare visade upp.