Felaktiga uppgifter i media om Bondelånet

Det har förekommit uppgifter om att Bondelånet är ett så kallat snabblån – vilket är missvisande och vilseledande säger Victor Torstensson, produktansvarig för Bondelånet.

Visserligen så hjälper vi bönderna snabbt, men Bondelånet är ett seriöst företagslån i syfte att hjälpa ekonomiskt trängda bönder som inte får hjälp av sina banker efter extremtorkan förra sommaren.

Djurbönder som hamnat i likviditetskris efter den historiskt torra sommaren i Sverige förra året erbjuds en möjlighet att komma på fötter i stället för att i värsta fall tvingas gå i konkurs.

Det är tanken med Bondelånet från vår sida.

Kanske har lantbrukaren fått avslag från banken eller behöver komplettera banklånet med ytterligare en finansiering för att hålla verksamheten flytande i väntan på krispengarna.

Bondelånet är amorteringsfritt upp till sex månader för den som önskar det och ansöker om lånet senast den 15 juni.

Det erbjudandet har vi för att ge utsatta bönder ytterligare en chans att återhämta sig ekonomiskt då regeringens krispaket på området slår så ojämnt.

Vi har sett att särskilt små lantbrukare upplever det svårt som en effekt av torkan. Det bekräftas i flera undersökningar och artiklar från Lantbrukarnas Riksförbund och Jordbruksverket säger Victor Torstensson.

Det finns även personer i Uppland Kredits ledning som själva har personlig erfarenhet av lantbruk. Det ger oss en insikt i och förståelse för den prekära situation som många bönder hamnat i efter fjolårets extraordinära torka.

Det står så klart var och en fritt att söka Bondelånet, där årsräntan är 14,95 procent i det exempel vi redovisar på vår sajt, men det tål att upprepas att vi erbjuder amorteringsfrihet första halvåret om ansökan kommer in i tid.

Räntan på Bondelånet är för övrigt låg i en jämförelse med de effektiva årsräntor på över 40 procent som flera andra aktörer på marknaden tar ut för företagslån.

Med Bondelånet vill vi på Uppland Kredit i första hand bidra till att undvika att svenska bönder dukar under av finansiella skäl orsakade av torkan. Som vi ser det är Bondelånet en bra möjlighet för alla de bönder som inte får tillräcklig hjälp från sina banker avslutar Victor Torstensson.

Bondelånet från Uppland Kredit

Nyheter

Torkan 2018 kan tynga lönsamheten i flera år

Att skjuta upp investeringar för att behålla pengar kortsiktigt tycks ha varit ett av de vanligaste sätten för jordbrukare att parera för förra årets dåliga skördar.

Fortsatt ständigt tufft att driva jordbruk

Än finns ingen färdigbakad statistik över hur missväxten 2018 bidrog till utslagning av svenska jordbruk. Men en sak är säker: jordbrukare fortsätter att möta en ständig utmaning – och hittills fortsätter antalet yrkesverksamma att bara minska.

Så måste jordbrukaren ”samla i ladorna”

Det katastrofala skörden förra året blev en svidande påminnelse om vad alla bönder i grunden förstås redan visste. En stabil ekonomisk grund, med betryggande reserv, måste vara en självklar del av företagandet i en så riskexponerad verksamhet.

Böndernas innovation 
ska skydda mot nya krisår

Den katastrofalt dåliga skörden 2018 blev en varningsklocka. Men nu läggs stor vikt vid beredskapen inför fortsatta klimatförändringar, och det råder gott hopp – inte minst tack vare initiativförmågan som jordbrukare visade upp.